Wednesday, July 28, 2010

Saturday, July 24, 2010

viva forever



















عکسی از یک زوج را مشاده می کنید که دست در دست هم در حال راه رفتن بودند

Friday, July 23, 2010

فریب illusion





















عکسی از دو دختر خانم را می بینید که به قصد با تکان دادن دوربین خواستم تصویری وهم آلود را به نمایش بگذارم

Thursday, July 22, 2010

حشره سبز insect



















تصویری که مشاهده می کنید عکسی از یک حشره به غایت کوچک بود که توانستم در دور نمای زیبایی از طبیعت آنرا در دست خود شکارش کنم

Tuesday, July 20, 2010

آلبالو Blackcherry


















اينم عكسي از آلبلو هاي زيبا و خوشمزه كه در شكرآب جمع آوري شد و خورده شد :)

Sunday, July 18, 2010

Saturday, July 17, 2010

رویا vision















اینجا دشت هویج است دشتی زیبا در ارتفاعات افجه لواسان

Saturday, July 10, 2010

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe