Monday, April 16, 2007

virtouso tombبهشت زهرا قطعه هنرمندان


سفر تن را تا خاک تماشا کردی

سفر جان را از خاک به افلاک ببین

گر مرا می جویی

سبزه ها را دریاب

با درختان بنشین

شعری از مرحوم گلشیری که بر روی مقبره اش هم حک شده بود

چهل روز از فوت پدر بزرگم گذشت چه زود و چه غم انگیز گذشت اما خوب هر چه بود گذشت

به بهشت زهرا رفتیم و برگشتنه هم از دم قطعه هنرمندان رد شدیم دیدیم اوشلوغه و گفتیم بریم یه سر بزنیم

بعد متوجه شدیم که چهلم پوپک گلدره بوده و خبر نداشتیم. یه سری به همه هنرمندان زدم و هی فاتحه می خوندم از زرین کوب گرفته تا پرویز یاحقی و سروش خلیلی و فردین تا اون قدیمی ها که من جوان اونها رو ندیدم و به یاد ندارم همه و همه اونجا بودند. دنبال مقبره ملاقلی پور بودم که پیدا نکردم و از یکی پرسیدم و گفت اینجا نیست قطعه 224

جالب بود برام که مثلا یکی می اومد و اب می ریخت و می شست مقبره فردین رو با این که هیچ نسبتی نداشت پدرم گفت که شبای جمعه خیلی از مردم می ان اینجا بیشتر به خاطر فردین و اینجا شلوغ می شود. همانطور که مقبره ها رو نگاه می کردم و از انجا بیرون می رفتم یکی داشت می گفت خوشبه حال اینا که باز مردم یه فاتحه واسشون می خونند ما که بمیریم کسی واسه ما فاتحه نمی خونه

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe