Tuesday, May 22, 2007

indian dress زنان هندی و پوشش انهاشاید هند شانس اورده باشد که از چند صد سال پیش که درون مرزهای شرقی ایران قرار گرفته بود تا امروز خود کشوری مستقل شده و جزو خاک ایران محسوب نمی شود

نه از ان جهت که الان در علوم دیجیتال پیشرفت کرده اند و نه از ان جهت که روی بریتانیا را با گاندی شان کم کردند و نه از ان جهت که در رده بالای اقتصاد های دنیا می باشند و نه از ان جهت که طلاهای مردمشان از خزانه داری امریکا قیمتش بیشتر است

انها شاید الان بیشتر از اینا بر این مسئله مسرور باشند که طرح امنیت اجتماعی مسوولان یا همان طرح مبارزه با بدحجابی در کشورشان اجرا نمی شود و گرنه اگر مثل چند صد سال پیش هند جزو مرزهای شرقی ایران بود الان انها مجبور بودند تا با مهروزی تا کنند

تا اینجوری بشن

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe