Saturday, August 22, 2009

nimbus

شما در مورد این عکس چه فکر می کنید؟ من که خودم از این عکسی که شکار کردم خوشم میاد بعضی عکس ها و منظره ها ساده اند اما در عین سادگی به دل آدم میشینه . این ساختمون های آسمونخراش اون ابر اون جرثقیل و اینها همگی حکایت از زندگی ماشینی دارند اما بالاتر از همه ی انها آن ابر زیباست که اقتدار طبیعت رو به رخ می کشه

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe