Thursday, January 14, 2010

caught fire گزارش تصویری از آتش سوزی یک درخت در پارک شریعتی تهران

تصاویری که می بینید مربوط به آتش گرفتن درختی در پارک شریعتی است. این آتش سوزی امشب پنجشنبه 24 دی ماه 88 رخ داد که با بی احتیاطی جوان هایی که در پارک مشغول آماده کردن ذغال و چرخاندن ذغال در هوا برای آماده سازی قلیان بودند این درخت آتش گرفت و پس از لحظاتی که آتش نشانی در محل حاضر شد دیگر درخت آتش گرفته بود. خوشبختانه آتش مهار و به دیگر درخت ها سرایت نکرد

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe