Sunday, January 16, 2011

snowfall in tehran

شریعتی بالاتر از پل صدر
زن عابر در برف پیاده رو خیابان شریعتی
دختران چتر به دست در حال عبور از خیابان شریعتی

فروشگاه آدیداس در خیابان شریعتی
چهاراه: خیابان شریعتی، سمت چپ به سمت الهیه و سمت راست به سمت قیطریه
شریعتیامروز یکشنبه 26 دی 89 است و برف همچنان در تهران در حال باریدن است، عکسهایی از خیابان شریعتی بالاتر زا پل اتوبان شهید صدر را می بینید که از مردم و هوای برفی گرفته شده

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger