Sunday, April 10, 2011

north oh tehran , golabdarreh گلابدرهاینجا محله گلابدره تهران است بالاتر از میدان قدس
این عکسها را از حیاط امامزاده قاسم تهران گرفتم که فکر می کنم در تهران بعد از امامزاده ابراهیم دربند  از ارتفاع بالایی برخوردار باشد، حتما اگر وقت و حوصله داشتید از امامزاده قاسم دیدن کنید که نمای بسیار زیبایی از تهران را هم مشاهده خواهید کرد

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger