Saturday, December 1, 2012

Tehran Air Pollution

جمعه 10 آذر 91 است
و ما زیر این خط خاکستری زندگی می کنیم
این روزها هوای تهران در شرایط هشدار به سر می برد

1 comment:

  1. Anonymous11:56 AM

    خیلی جالب آغا! هوای آنقارا در ترکیه هم این جوری بود ولی بعد از آوردن گاز ایران و روسیه هوای شهرهای ترکیه جیلی تمیز شده.

    ReplyDelete

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe