Friday, March 23, 2007

beautiful spring in tehran عکسهایی بهارانه از تهران


در این مدت که پدر بزرگم رو از دست دادم اصلا وقت نکردم عکس بگیرم شاید فقط به عکس گرفتن از نوه های پر تعداد و مراسم اکتفا کردم و نتونستم از اینروز های تهران عکس بگیرم مثلا وقت نکردم که به پارک و... برم تا عکس هایی بهاری و شکوفه ای بگیرم و خلوتی تهران را به رخ بکشم اما برای خالی نموندن قضیه عکسهایی بهاری از پارسال تهران که گرفته بودم را می گذارم تا ببینید

این عکسها را در پارک طالقانی( پارک جنگلی عشاق، که بعد از احداث مترو دیگر از ان حالت مخفی بیرون امده) گرفتم توی یکی از عکسها اونقده هوا تمیزه که اگه دقت کنید کوه دماوند هم معلومه هر وقت دماوند رو از تهرون می بینیم کلی ذوق می کنیم

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe