Tuesday, March 20, 2007

عکس هایی از لاله زار در اخرین روزهای سال
چهره لاله زار جنوبی در اخرین روزهای سال را سعی کردم در اینجا منعکس کنم واسه خرید و عکی انداختن رفته بودم که انصافا خیلی شلوغ بود و مردم هجوم اورده بودن که در اخرین روزهای سال خرید های خود را انجام بدهند لاله زار جنوبی با ان جمعیتی که درش موج می زد با ان کوچه برلن دیدنی بود

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe