Tuesday, September 25, 2007

lot follah maisami لطف الله میثمی


لطف الله میثمی
مجاهد قبل از انقلاب
عضو اسبق مجاهدین خلق در قبل از انقلاب
او در عملیاتی بر ضد رژیم شاه پهلوی اسیب دید و دو چشمان خود را از دست داد البته او دستانش هم اسیب دید
لطف الله میثمی هر روز اخبار را دنبال می کند برای او می خوانند و او هم تحلیل های قشنگی می کند
مجله چشم انداز ایران مال اوست که تحلیل های زیبای او را در مورد شرایط منطقه می شود در سر مقاله نشریه دید
در این نشریه او به رخداد ها و وقایع دهه 60 که به درگیری های حکومت ایران با مجاهدین سابق انجامید را به بحث کشیده و هر بار با کسی گفتگو می کند
یکبار از او پرسیدیم که چرا دهه 60؟ چرا به قولی بچه گفتنی به دهه 60 گیر دادی در حالیکه می تونی به ضعف های اصلاح طلبان اشاره کنی و به بحث بکشی
او در جواب گفت به دهه60 توجه می کنم و به بحث و نظر می نشینیم تا جوانان ما یادشان باشد چه دهه پر مخاطره ای برای پدران شان و این ایران گذشته و دیگر با نظامی گری و درگیری کار به جلو نبرند دهه 60 عبرتی باشد برای جوانان
به دهه 60 می پردازم تا بفهمیم که می شد بدون درگیری راهکار های دیگری هم است مثل گفتگو
اینم سایت لطف الله میثمی
خوب اینم از عکس اقای لطف الله میثمی سعی می کنم دفعات بعدی هم عکسهایی از مردان سیاست که گرفتم را در اینجا قرار بدهم

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger