Saturday, February 21, 2009

iranian girl with boot دختر ایرانی با چکمه
عکسی از یه خانوم رو مشاهده می کنید که با پوشش زمستانی خودش در خیابان ظاهر شده. چند سالی است که دختران و زنان ایرانی با بوت و چکمه در زمستانها به خیابان می آیند. البته این نوع کفش پوشیدن زمستانی در تمام دنیا مد هست و طبیعتا زیبا و شیک هم هست

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe