Saturday, March 28, 2009

tulip گل لالهدو عکس از گل لاله رو میبینید که شهرداری تهران اقدام به گلکاری این گل در تهران کرد و این گل های لاله هم در حاشیه اتوبان همت بود. البته بعضی از شهروندان با رفتاری زشت این گل لاله ها رو کنده بودند و برده بودن خونشون. امیدواریم این زیباسازی ها از طرف شهرداری ادامه پیدا کند

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe