Wednesday, June 10, 2009

green commotion in tehran چنبش سبز در تهران میدان آزادی
یاین تصاویر مبربوط به دومین گزارش تصویری از حضور کم نظیر هواداران موسوی در بعد از ظهر چهارشنبه 20 خرداد است. هواداران موسوی بعد از طی کردن میدان انقلاب به سمنت میدان آزادی رفتند آنجا مستقر شدند و بر ضد دولت فعلی شعار سر دادند . نکته جالب توجه این اجتماع خیل عظیم جمعیت بود

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe