Wednesday, November 25, 2009

توضیحی پیرامون فیلتر شدن این فتوبلاگ

این پست اولین و آخرین پستی است که بدون عکس در فتوبلاگم می گذارم و دلیلش هم این است که ترجیح دادم توضیحی من باب فیلتر شدن این فتوبلاگ بدهم. دیشب سه شنبه شب 3 آذر ماه بعد از قرار دادن عکس و خبری پیرامون روز عرفه در حسینیه ارشاد و قرار دادن لینکی در سایت بالاترین که با اقبال کاربران آن هم مواجهه نیافت ساعتی بعد از قرار دادن لینک این فتوبلاگ فیلتر شد . در حالیکه در عمر سه ساله این فتوبلاگ عکس از سیاسیون و همایش های اصلاح طلبان و ... قرار داده بودم اما برایم جالب است که خبر و عکسی از مراسم روز عرفه جمعه 6 آذر به مذاق خوش نیامده و فتوبلاگ ما فیلتر شد. حال در عجبم که باور کنم حکومت اسلامی است؟ این طنز تاریخ است که خبر و عکسی پیرامون روز عرفه در مملکتی به اصطلاح مذهبی به مذاق آنها خوش نمی آید و فتوبلاگی فیلتر می شود. طنز تلخی است اما باید با آن کنار آمد

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe