Friday, April 9, 2010

firelight رعدوبرق-آذرخش


عکسی که مشاهده می کنید را دقایقی پیش از بالا پشت بوم گرفتم دقایقی پیش رعد و برق های فراوانی شهر تهران را در بر گرفت که پس از آن تگرگ شدیدی در تهران بارش گرفت. رعدوبرق یا آذرخش یکی از زیباترین آثار طبیعت خداوند است
امیدوارم فقط شکوفه های زیادی در پی تگرگی که آمد نابود نشده باشند

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe