Wednesday, July 9, 2008

abyaneh road جاده ابیانهاز کاشان که می خواهی به سمت ابیانه بروی باید از جاده قدیم تهران اصفهان که از شهر نطنز رد می شود عبور کنی نرسیده به نطنز تشکیلات انرژی هسته ایی ایران در این منطقه با وجود ضد هوایی های فراوان چشمک می زند دست راست یک سه راهی که از جاده خارج شوی به سمت روستای ابیانه می رود و جاده زیبا و میشه گفت یه جورایی کوهستانی را می بینی تا به ابیانه برسی
عکسهایی از جاده ابیانه

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe