Thursday, July 10, 2008

قبرستان بقیع
اینجا قبرستان بقیع است
برادرم لطف کرده بود و این عکسها را به من داد تا من هم بعضی از عکسهای جالب مکه و مدینه را اینجا قرار بدهم
خواهشا روی عکس دوم که ارشادات برای قبرستان است کلیک کنید تا عکس را بزرگتر ببینید و مشاهده کنید چه ارشادات جالبی این عرب های مسلم نوشتند ظاهرا در قضیه قبرستان و مرگ ما ایرانی ها خرافاتی تر از انها هستیم

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe