Sunday, May 23, 2010

یاد بان آن روزگاران یاد بادیاد باد آن روزگاران یاد باد. یاد باد آن خاطره ها یاد باد، یاد باد آن شور و شوق ها یاد باد ، یاد باد آن عکسها یاد باد
هر ایرانی یک رسانه ، یادش به خیر

2 comments:

  1. از ناسپاسی وقدر ناشناسی و چتر بازی حالم بهم میخوره و مثل اینکه تا بوده همین بوده و تا هست همین هست ؟؟؟؟؟؟؟؟

    ReplyDelete
  2. منظور از ناسپاسي و قدر ناشناسي و خصوصا چتر بازي چيست؟؟؟

    ReplyDelete

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe