Thursday, May 20, 2010

lock قفل
 
ای قفل ها ها و ای سیم خاردار ها که نماد بستن هستید بدانید روزی آخر دستمان به شکوفه ها می رسد روزی این در باز خواهد شد مطمئنم روزی روی آزادی را خواهم دید مطمئنم

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger