Friday, November 17, 2006

autumnal snow صعود به بام کلکچال و لمس یک برف پاییزیجمعه اخر ابان فرصتی مناسب بود تا بازهم کار روتین هر هفته مو انجام بدم و بازم برم کلک چال منتها ایندفعه با دفعه های پیش خیلی فرق داشت اینبار کسی از بچه های اکیپ همراهم نبود و همگی کار داشتند منم با سرعت فراوان گازشو دادمو رفتم طوری که خودم کف کردم از پارک جمشیدیه تا پناگاه کلکچال یک ساعت و ده دقیقه .
بعد از اینکه صبحونه رو خوردم چون دیدم زوده برم خونه ( ساعت 10بود) بنابراین بر ان شدم تا برم بالاتر و به اصطلاح تا بام کلکچال که همون قله کلکچال باشه برم بالا هنگامی که به بالا رسیدم نصفه و نیمه برف نشسته بود و خوشحال شدم که برف پاییزی را هم لمس کردم . دیدن یک توله سگ بهمراه مادرش دیدن یک گله بز کوهی و هواپیمایی که صداش بدلیل ارتفاع بالا ادمو اذیت می کرد از موارد جالب این صعود بود که حالا بعدا این عکسها رو براتون می گذارم
عکس اول مربوط می شه به همون بام کلکچال که از اونجا سلسله کوه توچال با برفهایش بسیار زیبا بود
عکس دوم مربوط به نور طلوع افتاب بر پارک جمشیدیه است
عکس سوم هم همون برفی است که صحبتشو کردم برف پاییزی
عکس چهارم خدایش چه باور کنید و نکنید این شهر تهران است که خیلی خیلی هواش گند و کثیف بود
عکس پنجم هم مربوط می شه به یک شیب خداااااااااااااااااااا که در راه صعود به قله بود

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe