Tuesday, November 14, 2006

factitious grass به وسعت چمن مصنوعیچند ماهی می شود که برای زمین های فوتبال محلات تهران چمن مصنوعی می کارند . این طرح تبدیل زمینهای اسفالته فوتبال به زمین چمن مصنوعی بیشتر در جنوب تهران توسط شهرداری تهران شایع است کما اینکه زمین فوتبال دروس هم حاضر و اماده است اینجا زمین فوتبال پارک شریعتی است که از نظام اباد و سبلان و سیدخندان گرفته تا بچه های ضرابخونه همگی در این زمین بازی می کنند و بیشتر شبهای جمعه و جمعه ها شلوغ است
به نظر می رسد شهردار تهران با این گونه کارهای جذاب برای تفریح جوانان تبلیغاتی برای خود و یارانش باشد . قالیباف که با لیستی دیگر می خواهد شوارای شهر تهران را قبضه کند با اینگونه امکانات ینده خود را برای نشستن روی کرسی شهرداری تضمین خواهد کرد برای جوانانی که خصوصا در جنوب تهران عاشق فوتبالند یقینا خیلی خوشحال کننده خواهد بود و انها قبل از اینکه لحظه ای برای شعار های خیالی اصلاح طلبان درنگ کنند یاد اینگونه کارهای قالیباف خواهند افتاد
بنابراین همین چمن های مصنوعی می تواند اینده انتخابات شواراهای شهر تهران را رقم بزند

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe