Sunday, November 5, 2006

کلک چال هم پاییز زیبایی دارد


بیشتر جمعه ها به همراه بقیه بچه های قاجار بویز به کوه می رویم اگر در بهار و تابستان باشد به درکه و داراباد و دربندوکلک چال می رویم اما اگر در پاییز و زمستان باشد به کلک چال می رویم

عکسهایی را گرفتم کهمناسب دیدم تا در این فتو بلاگ قرار دهم

اولین عکس : درخت های رنگارنگ زینت بخش ایستگاه سوم کلک چال

دومین عکس: درخت پرسپولیسی

سومین عکس: جمعیت بیشتر از این حرفا بود ( ساعت 1 بعد از ظهر) این یک عکس هوایی نیست

چهارمین عکس: اینجا جنگل های شمال نیست

پنجمین عکس: این راه حالا حالا ها ادامه دارد اون گل هم تقدیم به همه انهایی که کوه می روند

یه نکته جالب انکه جوانان عزیز تهرانی خیلی خوشحال بودند و در حین صبحانه خوردن در پناگاه کلک چال مشغول سوت زدن و کف زدن بودند ( به قول اق ابرام نبوی) اگاهان خبر دادند که از رزمایش غرور افرین و تحسین برانگیز پیامبر 2 جوانان در ارتفاعات تهران مدام سوت و کف می کشیدند و در پوست خود گنجایش نمی شدند


No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe