Sunday, December 31, 2006

penitence طلب مغفرت در دعای عرفهADAM messenger of God draw word s and with that word s return to God and God accept his
penitence certainly God is absolve and kind

فلتقی ادم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم
ادم از پروردگارش کلماتی دریافت کرد و با ان بسوی خدا بازگشت و خداوند توبه او را پذیرفت، چه او توبه پذیر و مهربان استفرصت کردم تا برای اولین بار دعای عرفه رو بخونم و بیشتر کنجکاو بودم تا فارسی شو بخونم و فارسی شو خوندم که فوق العاده قشنگ بود . تصویری که مشاهده می کنید از دعای عرفه است فلسفه وجودی به صحرای عرفات رفتن چنین بود که ادم از انجا به زمین امد و از خدای خود تقاضای بخشش و امرزیده نمودن کرد درضمن عید قربان رو هم تبریک می گم

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe