Saturday, December 9, 2006

snowbound mountain بارش برف در کلکچال
بعد از یک وقفه دو هفته ای جمعه بهمراه یکی از بچه های قاجار بویز رفتیم کلکچال. این جمعه هم که ابری سراسر تهران را در بر گرفته بود در خود تهران که خبری از برف و باران نبود ولی در کوه چنان برفی می امد که موهای ادم را سفید می کرد
علیرغم هوای نه چندان خوب مردم به خصوص جوانان تهرانی حضور خوبی در کوه نوردی داشتند به طوری که در پناگاه جایی برای سوزن انداختن نبود
در هوای برفی و در هنگامه برف باریدن چون محیط اطرف سفید و سیاه است بهتر است که عکس ها را سفید و سیاه بیندازیم تا هم کیفیت عکس بالا برود و هم یادی از قدیم کرده باشیم به اصطلاح سنتی شده باشد
امیدوارم عکس های بدی نشده باشد. بازم یه نکته یادم رفت که بگم اشکال نداره همین جا میگم، در روز های چهارشنبه و به خصوص روز پنجشنبه هوای تهران بسیار کثیف بود به طوری که به بیماران قلبی و ریوی هشدار داده شده بود که وضعیت هوا در تهران به صورت هشدار است و ار خانه های خود بیرون نیایید خوشبختانه با شرایط جوی خوب تهران در روز جمعه 17 اذر هوای تهران پاک و عاری از الودگی شد

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe