Monday, December 11, 2006

a tree identity in nishabor هویت یک درخت در نیشابور


این دومین قسمت از سفرنامه تصویری به مشهد و نیشابور است
وقتی این منظر را مشاهده کردم یاد طرحی در کانادا افتادم که از لحاظ کلی شبیه همین طرح است

این عکس که ملاحظه می کنید در شهر نیشابور گرفتم این پلاکی که روی درخت نصب شده است به اصطلاح درخت ها را شناسنامه دار می کند. در کانادا هم همچین طرحی وجود دارد که درخت های پارک هایشان را شناسنامه دار می کنند اما به شیوه ای متفاوت انها هر نوزادی را که متولد می شود اسم ان نوزاد را روی یک درخت برمی گزینند و بدین طریق اسم نوزاد در سازمان پارکهایشان بر روی درخت مورد نظر ثبت می شود
حال می بینیم که شهرداری نیشابور به طریقی دیگر درختهای خیابان و شهر را شناسنامه دار کرده است
امیدواریم این اتفاق در مورد شهر تهران هم بیفتد
این هم مطلب چاپ شده ام که در روزنامه اعتماد دوشنبه 20 اذر در صفحه ماتریکس انتشار یافته است

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe