Sunday, June 1, 2008

niasar waterfall آبشار نیاسر
نمایی دیگر از آبشار معروف روستای نیاسر را مشاهده می کنید که در فصل هار بسیار زیباست
حتما اگر توانستید سفری به این روستا که نزدیک شهر کاشان هم هست بزنید
اگر اشتباه نکنم در این روستا آتشکده ای هم موجود است که کاملا این روستا را تاریخی جلوه می دهد
امیدوارم زا عکس های ابشار روستای نیاسر خوشتون اومده باشه

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe