Sunday, June 8, 2008

zoom on ant مورچه ای در حال حمل غذا

این مورچه رو هنگام حمل غذایش که اندازه قد و هیکل خودش بود دیدم و عکس گرفتم
عکس گرفتن از یان حیوانات همیهش در حال تحرک کمی سخته ولی خوب همیشه برام عکس گرفتن از موجودات زنده جذابه
امیدوارم از این عکس های مورچه که در حال غذا بردن به خانه اش بود لذت برده باشید

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe