Thursday, May 7, 2009

insect کرم کمیابی که پشم دارد
در میانه راه آهار به شکرآب بود که متوجه این کرم زیبا شدم که دورش را پشم های سیاه گرفته بود و سرش هم قرمز بود و با پاهای ظریفش مشغول راه رفتن بود که اتفاقا خیس هم شد از آب باریکی گذشت و خیس شد . من تا حالا همچین کرمی ندیده بودم که پشم هم داشته باشه. به نظرم زیباست. شما برای بهتر دیدن عکس بهتره روی عکس کلیک کنید تا با وضوح بیشتری ببینید و حالشو ببرید با این کار می تونید حتی قطره های آب روی این پشم های کرم رو هم ببینید

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe