Tuesday, May 26, 2009

mother and son in street about poverty فقر مادر و پسردر حال رد شدن از خیابان پانزده خرداد سبزه میدون بودم که این نما بشدن منو تکون داد. در حالیکه این زن در حال گریه کردن بود پسرش به مادرش نگاه می کرد و .... بنظرم عکس تلخی است عکسی از فقر مادر عکسی از تنهایی پسر که میان این همه آدم که در حال رد شدن هستند باید شاهد دیدن گریه مادرش باشد
آقای احمدی نژاد پس از 4 سال این وعده عدالت شما محقق شد؟ وعده پول سر سفره نفت چطور؟
امید است رئیس جمهور آینده به این تصویر نگاه کند به این تصویر و هزاران تصویر در گوشه و کنار همین شهر تهران در روستاهای کشور و در مناطق محروم. امیدوارم میر حسین موسوی اوضاع اقتصادی را بسامان کند

1 comment:

  1. لطفا همه این همه بدبختی هایی که داریم رو فقط به پای احمدی نژاد ننویسیم، نه اینکه طرفدار او هستم، بلکه اگر با این دید به مشکلات نگاه کنیم هیچ وقت پای به اصل ماجرا نخواهیم برد و همیشه میتوانند مارا رنگ کنند. یکبار سبز یک بر قرمز و تا آخر.

    ReplyDelete

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe