Tuesday, May 26, 2009

election propaganda in tehran market تبلیغات انتخاباتی میر حسین در بازار تهران
امروز تبلیغات انتخاباتی میر حسین موسوی در بازار تهران فراگیر تر شده بود به طرزی که حتی بعضی بازاریان تهران خود عکس میر حسین موسوی را پشت شیشه مغازه یا حجره خود نصب کرده بودند. تا امروز 5 خرداد فعلا فضای بازار تهران به نفع میر حسین موسوی است با چند بازاری و کارگر در بازار که صحبت می کردند می گفتند به سید به میر حسین رای می دهیم. در همین حین رحیم خان مشاعی رو هم دیدم که امروز به بازار تهران آمده بود تا تبلیغات احمدی نژاد رو هم پوشش بده. تبلغات وسیعی با پخش تراکت در مساجد و امامزاده های بازار انجام شد اما دو نکته جالب بود یکی اینکه مشاعیی مثل همیشه( که اکثر به بازار میاد برا زیارت امامزاده) خندان نبود و با تلفن و باچهره ای مغضوب در حال صحبت کردن بود او احتمالا متوجه شده که جو بازار به نفع میر حسین است. نکته دوم آنجا بود که بعد از ظهر هنگام خارج شدن از بازار برگه های تبلیغاتی و عکس های احمدی نژاد رو توی کف بازار مچاله شده گاها پاره شده دیدم الان حرص یمخورم چرا از اونا عکس ننداختم. خیلی جالب بود که عکس های میر حسین همچنان وجود داشت و عکسها و برگه های تبلیغاتی احمدی نژاد مچاله شده و پاره شده در کف بازار بود. نکته سوم اینکه هیچ تبلیغی از محسن رضایی و کروبی تا امروز در بازار تهران یافت نشده است

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe