Monday, October 30, 2006

autumn in hamedan پاییز در همدان

در سفری به همدان تعدادی عکس گرفتم که رنگ و بویی پاییزی داشت برحسب زیبایی انها را انتخاب کردم و در این پست قرار دادم عباس اباد مکانی تفریحی در ارتفاعات همدان است که با دارا بودن یک چشمه تعداد زیادی را پذیراست
تاریکدره در ادامه جاده گنجنامه به سمت تویسرکان واقع است این دره در این فصل از زیبایی های رنگارنگ پاییزی بهره می برد در زمستان پیست این دره پذیرای اسکی رانان همدانی است

Thursday, October 19, 2006

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger