Tuesday, June 29, 2010

آشپزخانه kitchen


هر خانه یی آشپزخانه دارد زیبا زشت با سلیقه بی سلیقه
گاهی فکر می کنم که هر دلی هم آشپزخانه یی دارد. هر دلی که باید خوراکی برای آن پیدا کند
آشپزخانه ی دل کجاست؟
نمی دانم

قفل Padlockروزی ما دوباره كبوترهایمان را پیدا خواهیم كرد
و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت

روزی كه كمترین سرود
بوسه است
و هر انسان
برای هر انسان
برادری ست
روزی كه دیگر درهای خانه شان را نمی بندند
قفل افسانه ایست
و قلب
برای زندگی بس است


شعر بالا از احمد شاملو بود که بی مناسبت با این عکس قفل ندیدمش 

Wednesday, June 23, 2010

جاده چالوس chalus road 


The Tehran - Chalus Road is one of Iran's most beatiful roads. The Kandevan Tunnel connects the dry part of Iran with green area north of the Alborz mountains.
This location is a few kilometers north of the Kandevan Tunnel
 
مناظری زیبا از جاده چالوس را مشاهده می کنید که در خرداد ماه این عکسها رو گرفتم

Thursday, June 17, 2010

villaعکسهایی از ویلایی جالب رو می بینید در کلاردشت

Sunday, June 13, 2010

on wall: green commotion is live دیوار نوشتی از سبزهاتا حالا می خواستیم حرف از حقوقمون بزنیم حالا حرف بر سر موجودیت ماست// وقتی همه خوابیم، بهرام بیضایی
اینجا کلاردشت مازندران خرداد 89

Tuesday, June 1, 2010

kelardasht کلاردشت


statue of dr.ali shariati مجسمه یی از دکتر علی شریعتی
یادش به خیر روزگاری تندیسی داشتی ولی خب چه می شود کرد طاقت جنازه ات را که ندارند طاقت تندیس و مجسمه ات را هم ندارن

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger