Friday, July 31, 2009

jungle sanctum?


اینجا قسمتی از جنگل کلاردشت است که مورد تخریب ویلاسازان کلاردشت قرار گرفته. در حقیقت آنها برای ویلا سازی و داشتن منظره خوب درختان این جنگل ها را قطع می کنند و بجای آن ویلا سازی می کنند تا ویلاهایشان در دشت نباشد بلکه در دامنه کوه با ویویی مناسب باشد. در تصاویری که مشاهده می کنید بخوبی مشخص است که چیزی اساسا به نام حریم جنگل وجود ندارد و ویلاها تا نزدیک جنگل ژیشروی کرده اند گویا هیچ نهادی برای جلوگیری از این عمل غیر انسانی وجود ندارد. باعث تاسف است که قدرت سازمان محیط زیست کلاردشت ضعیف است

Wednesday, July 29, 2009

green commotion in iran roads اعتراض نرم سبزها در جاده های ایران


زمانی که به مسافرت می رفتم فکر می کردم برای چند روز از سیاست و خبرهایش فاصله می گیرم و کمی استراحت می کنم فکرش را هم نمی کردم که در جاده های شمالی کشور مردم هنوز جنبش سبز را فراموش نکرده اند فکرش را هم نمی کردم مردم ما به این خوبی از تمام ظرفیت های موجود استفاده می کنند تا عقیده خود را نشان دهند فکرش را هم نمی کردم که مردم بعد از این همه هیاهو و با گذشت یکماه از حوادث انتخابات و کشته شدگان این حوادث هنوز یادشان مانده و براحتی این قضایا را فراموش نمی کنند. فکرش را هم نمی کردم مردم پای عقیده خود این چنین بایستند که حتی در مسافرت در زمان خوشی و شادی خود دست از عقاید و اعتراضات خود برندارند فکرش را هم نمی کردم این مردم در جاده ها با لبانی خندان به هم علامت پیروزی نشان دهند و بطری سبز نوشابه و دلستر از شیشه اتومبیل خود و حتی شاخه های سبز درختان و برس مو و خلاصه هر شی سبزی را از اتومبیل خود بیرون کنند تا جنبش سبز را به رخ بکشند. فکرش را نمی کردم چنین مردم با غیرتی داریم فکرش را هم نمی کردم...
تصاویری که می بینید مربوط به همین جمعه ژیش در جاده چالوس است. این تکنیک آنقدر جالب است که به صورت چرخشی مدام ادامه پیدا می کند شما می روید به مسافرت و عده ای که بر می گردند به شما این علامت را نشان می دهند می فهمید سبز زنده است شما هم دست به کار می شوید و وقتی در برگشت از مسافرت شما هم چنین کنید این کار را به آنها که تازه وارد جاده شده اند نشان می دهید این چرخش دائم ادامه پیدا می کند

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger