Thursday, January 13, 2011

گزارش تصویری از سیزدهمین سالگرد انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و بزرگداشت احمدرضا احمدی

احمدرضا احمدی

داوود رشیدی جعفر پناهی و شهرام ناظری

داوود رشیدی جعفر پناهی، شهرام ناظری و هوشنگ کامکار در حال روبوسی

عکس یادگاری

جعفر پناهی شهرام ناظری و هوشنگ کامکار

شمع های 13 سالگی انجمن و نگاه احمدرضا احمدی

همسر احمدرضا احمدی

دختر و همسر احمدرضا احمدی

فوت کردن کیک تولد 13 سالگی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
کلاف سبز ادبیات


امشب خانه هنرمندان میزبانی سیزدهمین سالگرد انجمن نویسندگان کودک و نوجوان بود که به بزرگداشت احمدرضا احمدی هم پرداخته شد. در این مراسم که متاسفانه به دلیل بیماری احمدرضا احمدی نتوانست حضور پیدا کند صدای او را مستقیم از پشت تلفن شنیدیم، مجری مراسم نام هنرمندانی که در این مراسم شرکت داشتند را یکی یکی نام می برد، ازاحمد پژمان ،فریدون عموزاده خلیلی ، کریم نصر ، داوود رشیدی و هوشنگ کامکار گرفته تا شهرام ناظری و حتی مسعود کیمیایی ( که حالش مناسب نبود و مراسم را ترک کرد) حضور داشتند مجری سلام تمام اینها را به احمدرضا احمدی می رساند و او تشکر می کرد جوانی از ته سالن داد زد جعفر پناهی چند نفر دیگری هم فریاد زدند جعفر پناهی مجری جعفر پناهی را ندیده بود! نام جعفر پناهی را که آورد جمعیت یکصدا به تشویق  و سوت کف از او پرداختند قریب یک دقیقه جمعیت چنان نیرویی از خود بروز دادند که دیدن آن لحظات واقعا غرور آفرین بود، احمدرضا احمدی بازهم تشکر کرد از تمامی کسانیکه آمده بودند هنرمندان به نام و جوانانی که از کمبود جا ایستاده بودند.
مراسم با کیک تولد 13 سالگی انجمن ،گرفتن  عکس یادگاری  و اهدای مداد رنگی و  گل و جوایزی دیگر به همسر احمدرضا احمدی خاتمه یافت ، اما امضا ها و عکس های یادگاری از جعفر پناهی همچنان ادامه داشت.
به امید سلامتی احمدرضا احمدی که سایه اش بر ادبیات و شعر ما همچنان مستدام بماند

1 comment:

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger