Wednesday, December 8, 2010

lahijan autumn


هوش پاییز بود.
ای عجیب قشنگ!
با نگاهی پر از لفظ مرطوب
مثل خوابی پر از لکنت سبز یک باغ،
چشم هایی شبیه حیای مشبک،
پلک های مردد
مثل انگشت های پریشان خواب مسافر!
 ..
در کجاهای پاییزهایی که خواهند آمد
یک دهان مشجر
از سفرهای خوب
حرف خواهد زد ؟
 // سهراب سپهری

پاییز لاهیجان از زیباترین پاییز هایی بود که دیدم، عکس بالا مربوط به پاییز لاهیجان در بلواری کنار تالاب این شهر بود

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger