Saturday, July 4, 2015

Cruzarهزار پرنده مثل تو عاشق گذشتن از شب به نیت روز
رفتن و رفتن ساده و صادق نیومدن باز اما تا امروز
خدا به همرات ای خسته از شب اما سفر نیست علاج این درد
راهی که رفتی رو به غروبه رو به سحر نیست شب زده برگرد
my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger