Tuesday, February 27, 2007

peace?
Nature like human beings sometimes does not know the peace
Is there any peace?
When the wind disarrange the silence of sea
When reflex and the shadow do not let you attain the truth
When the snow falls down on ratoon
Has winter raped the spring?
Is there any peace in nature?

Thursday, February 22, 2007

love day iranianThe fafth day of esfand is women day in ancient history of iran.

although. Iranian says women is love manifestation.

Esfandegan day is a love day in history of iran.

Esfandegan is like a valentine.For a love for a rose

Do not close your eyes

Can you see me?

Can you see my love?

Can you my rose?

If you are looking my rose my love please do not maul under your feets.

Do not reserve love in your pate

Release

Release

Until rose aroma say whit me that you love me

Love is for heart no for pate.

Love is a sentiment is not THOUGHT.
Sunday, February 18, 2007

snowfall in Completion bahman month
What a surpise

Ok

Snowfall in Tehran on Monday

Im very very happy

انگاری در اخرین روز ماه بهمن برف خواسته ضربه شصتی نشان دهد که اره داداش اونقدا هم بی بخار نیستیم عشقمون بکشه روز اخر بهمن هم می تونیم بیاییم عشقمون بکشه زمانی که زمین گرم شده و سبزه ها در اومدن می تونیم بیاییم

حتی اگر اون شهر تهران گند و کثیف( االبته از نظر اب و هوایی) باشه

Wednesday, February 14, 2007

and but love


And love

Before sunrise

Before a autuminal day

Before fall sourcherrys

There I fell in love

Alone like a lost dew in the forest

Sun? rain? Beachcomber?

Herself?

She herself did not know

Springs came and went

One thousand suns rose and down

But she still did not know I loved her

There was not any wind that my message send to her

Upshot I her center hundred doubt free denial

Wednesday, February 7, 2007

Meeting about weblog on TV in Iran


باور کنید که حقیقت دارد

ساعت یازده و نیم شب پای تلویزیون شبکه چهار در روز جمعه بنشینید و این برنامه را نگاه کنید در برنامه رو در رو می توانید گفتگوی دو بلاگر یعنی خوابگرد (سید رضا شکراللهی) و روزنامه نگار نو( مصطفی قوانلو قاجار) را به مجری گری دکتر الستی مشاهده کنید.

این گفتگو که قرار بود بیشتر چالشی باشد بین این دو بلاگر به بیان معضلات بلاگستان تبدیل شد و ...

امیدوارم درصد سانسوری های این گفتگو کم باشد و اولین بحث وبلاگی در تلویزیون ایران خوب از اب در بیاید

Sunday, February 4, 2007

martial cause foe despotism in mountainدهه 50 و شروع مبارزات مسلحانه علیه رژیم پهلوی. همه چیز از اینجا شروع شد از میان همین کوه ها از میان سلسله جبال البرز در کوه های شمیران

شب بود همگی در پناگاه شیر پلا یا خواب بودند یا صحبت های شبانه خود را می کردند تا خوابشان برود و صبح کوه نوردی خود را ادامه دهند در میان سکوت کوهستان انفجاری رخ داد که صدایش کوه را فرا گرفت بازتاب صدا در کوه همه را اشفته کرد سر ها از پنجره بیرون امد و انجا بود که دریافتند مجسمه تاج مانند شاه در تپه روبرویی پناگاه فرو ریخته . انها بعد از انکه دریافتند مجسمه از بین رفته تصمیم گرفتند تا کوه نوردی را از همان موقع شب به سمت دربند تهران اغاز کنند تا مبادا ژاندارم ها به انها مشکوک شوند

کوه مامن و حیاتی بود برای انانکه برنامه های مسلحانه و خرابکارانه خود را بر علیه رژیم پهلوی سازماندهی کنند و گاها در همان جا تمرینات خود را پیگیری نمایند افراد سازمان ها بر این عقیده بودند که کوه مکان مناسبی است تا با هم صحبت کنند و به تشریح برنامه های خود بپردازند و هرگاه غریبه ای را دیدند که به انها نزدیک می شود بحث را تمام کنند و بازی های تفریحی که در کنار خود بود را اغاز می نمودند

از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی ایران که به گفته خود با دوستانش در ان زمان ها به کوه می رفته و بحث های عقیدتی می کرده تا امثال رضا رضائی ها که متعلق به جنبش مسلحانه خلق ایران بودند. حزب ملل اسلامی از گروههای مسلحانه ای بود که در همان کوه دفن شد و بسیاری از مبارزان انها در همان کوه یا کشته شدند یا به اسارت دژخیمان شاه درامدند. اما بایستی بدانیم که فقط کوه های شمیرانات محل مناسبی برای برنامه ریزی گروهای مسلحانه و انتحاری نبود. در این میان خوب است به گروه فدائیان خلق هم اشاره کرد که محل شروع کار و پایان کارشان در جنگلهای و کوه های سیاهکل بود اسم ان گروه هم به سیاهکل معروف بود انها حیاتشان را در سال 55 از دست دادند و ترجیح دادند با وجود لطامات بسیار مبارزات مسلحانه را رها کنند

بهر ترتیب کوه مامن خوبی برای تمرینات و بحث ها و برنامه های این نوع سازمان ها و گروه ها بود امروز هیچ یک از ان گروها به غیر از موتلفه اسلامی زنده نیست یا اگر زنده است انچنان فاصله ای با مردم دارد که قابل تامل هم نیست در پست بعدی به وضعیت کوه های تهران بعد از انقلاب می پردازم
عکس ها به ترتیب
نمایی از شهر تهران در ارتفاعات تهران
دره معروف هملون که دارای غارهای بی شماری است
نمایی متفاوت از پناگاه کلکچال
نمایی از پناگاه پلنگ چال
برج معروف کلکچال
ابشار شیر پلا

mountain ارتفاعات تهران مکانی برای یارگیری سیاسی


دهه 50 و شروع مبارزات مسلحانه علیه رژیم پهلوی. همه چیز از اینجا شروع شد از میان همین کوه ها از میان سلسله جبال البرز در کوه های شمیران

شب بود همگی در پناگاه شیر پلا یا خواب بودند یا صحبت های شبانه خود را می کردند تا خوابشان برود و صبح کوه نوردی خود را ادامه دهند در میان سکوت کوهستان انفجاری رخ داد که صدایش کوه را فرا گرفت بازتاب صدا در کوه همه را اشفته کرد سر ها از پنجره بیرون امد و انجا بود که دریافتند مجسمه تاج مانند شاه در تپه روبرویی پناگاه فرو ریخته . انها بعد از انکه دریافتند مجسمه از بین رفته تصمیم گرفتند تا کوه نوردی را از همان موقع شب به سمت دربند تهران اغاز کنند تا مبادا ژاندارم ها به انها مشکوک شوند

کوه مامن و حیاتی بود برای انانکه برنامه های مسلحانه و خرابکارانه خود را بر علیه رژیم پهلوی سازماندهی کنند و گاها در همان جا تمرینات خود را پیگیری نمایند افراد سازمان ها بر این عقیده بودند که کوه مکان مناسبی است تا با هم صحبت کنند و به تشریح برنامه های خود بپردازند و هرگاه غریبه ای را دیدند که به انها نزدیک می شود بحث را تمام کنند و بازی های تفریحی که در کنار خود بود را اغاز می نمودند

از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی ایران که به گفته خود با دوستانش در ان زمان ها به کوه می رفته و بحث های عقیدتی می کرده تا امثال رضا رضائی ها که متعلق به جنبش مسلحانه خلق ایران بودند. حزب ملل اسلامی از گروههای مسلحانه ای بود که در همان کوه دفن شد و بسیاری از مبارزان انها در همان کوه یا کشته شدند یا به اسارت دژخیمان شاه درامدند. اما بایستی بدانیم که فقط کوه های شمیرانات محل مناسبی برای برنامه ریزی گروهای مسلحانه و انتحاری نبود. در این میان خوب است به گروه فدائیان خلق هم اشاره کرد که محل شروع کار و پایان کارشان در جنگلهای و کوه های سیاهکل بود اسم ان گروه هم به سیاهکل معروف بود انها حیاتشان را در سال 55 از دست دادند و ترجیح دادند با وجود لطامات بسیار مبارزات مسلحانه را رها کنند

بهر ترتیب کوه مامن خوبی برای تمرینات و بحث ها و برنامه های این نوع سازمان ها و گروه ها بود امروز هیچ یک از ان گروها به غیر از موتلفه اسلامی زنده نیست یا اگر زنده است انچنان فاصله ای با مردم دارد که قابل تامل هم نیست در پست بعدی به وضعیت کوه های تهران بعد از انقلاب می پردازم

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger