Monday, April 30, 2012

Sunday, April 29, 2012

Thursday, April 26, 2012

green

green by mojtaba ghajar
green, a photo by mojtaba ghajar on Flickr.
هنوز
هنوز که هنوز است
...
سبز
ایستاده

اردی بهشت 91

Wednesday, April 25, 2012

Tuesday, April 24, 2012

Persian Gulf Coast
فلامینگوها
بندر عباس
ساحل خلیج فارس

Thursday, April 19, 2012

Saadi's mausoleum

طرفداری از سعدی برایم خیر و برکت داشت. من ساده نویسی به نثر را از غزلیات و قصاید سعدی آموخته ام.
شعرهای سعدی به نثر نزدیک تر هستند تا گلستانش که به نثر است. یکی از چیزهایی که شعر سعدی را ممتاز و یگانه می کند این است که برخلاف اکثر شاعران کلاسیک در شعرهای او فاعل و مفعول و فعل اغلب سرجای خودشان هستند و برای همین راحت خوانده می شوند و شیرین هستند و به دل می نشینند ؛ تورقی بکنید خواهدید دید که قافیه بیش از 50 درصد شعرهای او فعل است

هرچه در خیالم مرور می کنم تا دوره مشروطه, شاعری را نمی یابم که اقتدا به سعدی کرده باشد و متاثر از او شعر ساده و روان گفته باشد. از حافظ به بعد هرچه بیشتر آمدیم اشعار شاعران ما متکلف تر و متصنع تر شد. بعد ها دو شاعر نزدیک تر به دوران ما و معاصر را یافتم که همین سبک سعدی را در اشعارشان می شد دید؛ ایرج میرزا و شهریار.
این دو شاعر هم زبان شعرشان زبان ساده بسیار نزدیک به زبان طبیعی گفتاری امروز ماست.

ما همچنان گرفتار این دردیم  که عوام و خواص مان اکثرا نمی توانند در نوشته هایشان از زبان طبیعی استفاده کنند و راحت بنویسند تا راحت خوانده شود. از نامه های خصوصی گرفته تا یادداشت و مقاله روزنامه ای یا تخصصی. نامه های اداری که واویلاست. خبرهای خبرگزاری ها را بخوانید، تقریبا غیر قابل فهم هستند ( خبرگزاری فارس: فرهنگ غذایی عمومی جامعه در حال حاضر بازار را به عرضه گوشت مرغ با اوزان بالا سوق می دهد و این امر علاوه بر اتلاف منابع تولید موجب هدررفت سرمایه ملی را به دنبال داشته ! )
بگذریم. استفاده از زبان محاوره در نوشتار و در شعر نه تنها چیزی از زیبایی شان کم نمی کند بلکه شیرینی شان را بیشتر هم می کند.

اگر روزگار مهلتم بدهد دلم می خواهد کتابی درباره دستگاه اخلاقی سعدی بنویسم و شایستگی او را در این زمینه با مقایسه اش با فیلسوفان نامدار اخلاق غربی نشان دهم. خصوصا جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی یک رساله تمام عیار در فلسفه اخلاق است. متاسفانه ندیده ام کسی به سعدی از زاویه اخلاق و سیاست بپردازد. باشد که حق او را چنان که باید ادا کنیم. این هم تفالی به سعدی برای تبرک:
به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم
زمن بریدی و با هیچ کس نپیوستم

// گزیده ای از نوشته خشایار دیهمی درباره سعدی
منتشر شده درکتاب هفته نگاه پنجشنبه
شماره سوم

به بهانه  روز بزرگداشت سعدی 

nowshahr نوشهر
نوشهر


Tuesday, April 17, 2012

child

او می نوشت
و
کودکی در خیال خود بود

Saturday, April 14, 2012

A Rainy Day
سراسر امروز
 باران بارید
اگر از سنگ ها آهی بر نمی خواست
جز من چه کس
غیاب تو را می دانست
شب نقاب عمومی است

// شمس لنگرودی


Thursday, April 12, 2012

dialogue

دور از تو
من شهری در شب م
ای آفتاب ...

/// احمد شاملو

Tuesday, April 10, 2012

queue
صف کشیده ها 

Sunday, April 8, 2012

ایمان


 کوچکتر که بودیم ایمانمان بزرگتر بود
بادبادک می ساختیم
نمی ترسیدیم باد نباشد

// بیژن صف سری

Wednesday, April 4, 2012

grow

بالاتر از روشنایی رود
روی دیوار
روییده بود 

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger