Friday, November 9, 2007

shabestari محمد مجتهد شبستری


mohammad mojtahed shabestari
می گویند که مجله فلسفی فرهنگی مدرسه را برای این بسته اند که در پرونده ای ویژه به ارا و نظرات شیخ محمد مجتهد شبستری پرداخته اند و شبستری را در این مجله زوم قرار داده اند البته که نظرات شبستری در این زمانه تا حدود زیادی تغییرات داشته و ارشاد به دلیل اینکه این مجله به شبستری پرداخته و نظرات او را بیان کرده مجله مدرسه بسته شده
این هم عکسی بود از اقای شبستری که البته یه کم شفاف نیست امیدوارم که مجله مدرسه هم برگرده و به سرنوشت کیان منجر نشود

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger