Sunday, April 13, 2008

died dorbeetle سوسک مرده و حمله مورچه ها

سلام شاید بارها دیده باشید که وقتی یک سوسک می میرد حالا به هر دلیلی بلافاصله مورچه های مقیم مرکز به سمت این حشره ترسناک برای زنان و بعضی مردان حمله ور می شوند و طی یک عملیات سریع گوشت و عضله های پای ظریف و زیبای این دلربا را
به سمت خانه خود حمل کرده تا ذخیره کنند و در اخر هم از این جنازه سوسک بال و می ماند
خدایش رحمت کند
امیدوارم از این عکس سوسک مرده که مورچه ها بهش حمله کردند لذت کافی و وافی را برده باشید
تصاویر قبلی ام در مورد سوسک

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger