Monday, September 29, 2008

indian children کودکان هندی

در قسمت عکسهایی که با بر چسب ایندیا هست نوشتم که این عکسها از هند را من نگرفتم بلکه دوستی که به هند رفته بود لطف کرده بود و این عکسهاش رو از هند در اختیار من قرار داده بود و منم به تناوب از اون استفاده می کنم
عکسی از بچه های هندی رو مشاهده می کنید که مشغول آب بازی هستند

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe