Friday, September 12, 2008

walnut گردو
عکسهایی از گردو هایی می بینید که توسط یه مغازه دار به این صورت در حال فروش هستش و با استفاده از آب یه طراوتی میده به قضیه. امیدوارم از این عکس گردو خوشتون بیاد

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe