Friday, September 5, 2008

light نوردکوراسیون و طراحی داخلی هر منزلی هم اگر زیبا و یا با نور جالبی همراه باشد می تواند موضوعیت داشته باشد در عکاسی.
و این عکس از نمای داخلی یه خونه و اتاق فکر کنم جالب شده باشه. البته من روی نور این تصاویر بیشتر حواسم بود و این نور رو دوست داشتم

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe