Monday, September 24, 2007

iranشهیدان را پاس بداریم


در سالگرد تجاوز نظامی عراق به ایران هستیم
بهر حال همه انهایی که در راه وطن جنگیدند را دوست دارند اما موردی که خیلی ها را اذیت می کند ان است که به راحتی دارند مفاهیم ارزشمندی چون شهیدان و دفاع از خاک وطن را لوس می کنند و به ورطه بدی می اندازند انحصاری کردن اینها به نفع خود کاری که حکومت انجام می دهد هیچ شایسته نیست و جز فاصله انداختن بین نسل ها کار دیگری نمی کند شهیدان مال ما هم هستند فقط برای شما نبودند هیچ معلوم نیست اگر انان الان بودند چه میشد ولی طبیعتا در مقابل اوضاع جاری سکوت نمی کردند
انها اهل سکوت نبودند


fazay

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger