Tuesday, October 30, 2007

the ganjnameh inscription کتیبه های گنجنامه داریوش
خدای بزرگ است اهورامزدا

که بزرگترین خدایان است

که این زمین را افرید

که اسمان را

افرید که انسان را

افرید که شادی را برای

انسان افرید، که داریوش

را شاه

کرد یک شاه

از بسیاری

یک فرمانروا از بسیاری

من داریوش

شاه بزرگة شاه

شاهان، شاه

سرزمین های دارنده

همه گونه مردم، شاه

در این سرزمین

بزرگ دور و دراز

پسر ویشاسب

هخامنشی

این هم از کتیبه گنجنامه که داریوش سخن ها گفته در ان فکرش را بکنید در ان زمان ها شعور و دانش یک فرمانروا چگونه بوده من که به او و کوروش و حکومت هخامنشی افتخار می کنم خصوصا به ان اولین سند حقوق بشر در جهان

خدا رحمتشان کند و کلی نور ببارد بر قبرشان

کوروش و داریوش عزیز اسوده بخوابید که این روزگار ما روزگار جالبی است روزگاری است که نمی شود گفت چون فیلتر خواهی شد نمی شود قلم زد چون روانه اوین خواهی شد و نمی شود گفت چون

کتیبه های گنجنامه داریوش هخامنشی واقعا در همدان است این کتیبه ها در جاده همدان به تویسرکان قرار دارد حتما اگر سفری به همدان داشتید از دست ندهید البته که فصل بهار و تابستان مناسب تر است برای دیدن این کتیبه ها چون هوا در این منطقه کوهستانی بسیار سرد است

در اخر امیدوارم که از عکس های کتیبه های گنجنامه داریوش لذت برده باشید

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger