Wednesday, October 10, 2007

drug addiction in iran معتاد خیابانی


This picture is a social problem in iran

Drug addiction in iran is a bitter fact

اعتیاد هنوز در جامعه ایران حضوری پر رنگ دارد البته که اعتیاد در میان جوانان ایرانی مدرن شده و از تزریق به قرص تبدیل شده اما این روند متجددانه روندی نزولی است نه صعودی. کراک از بدترین انهاست کراک را همه می شناسیم

کراک به عنوان نابود کننده ترین موارد اعتیاد امروزه شناخته شده که هیچ حرفی در ان نیست جوانان ایرانی متاسفانه کم از یان قرص ها مصرف نمی کنند که شاید بشود گفت تنها عکس العمل مناسب این سالها، پخش مستنداتی در باب این قرص ها و فیلم هایی چون علی سنتوری و خون بازی است

ایران امروزه بهتر از قبل ها دارد می فهمد که هیچ معتاد تزریقی را نباید داشت ( و اگرهم شود حداقل سرنگ یک بار مصرف را رایج کرد) زیراکه ایدز از این طریق بسیار شیوع پیدا کرد. کم کم بنیاد ها و سازمان های غیر دولتی فشار لازمه برای کمک به معتادین تزریقی را به دولت وارد می کنند که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد

کم کم داریم می فهمیم که ایدز به مراتب بیشتر نابود کننده است تا اعتیاد. اعتیاد را هیچ وقت نمی شود کشت اما ایدز را با پیشگیری می شود مهار کرد

در هلند که دقیقا نمی دانم کدام شهرش است پارکی وجود دارد که معتادان به انجا رجوع کرده و رایگان سرنگ پاک و کاندوم دریافت می کنند تا بیماری های عفونی از این طریق منتقل نشود. به امید ان روز که ایران هم روزی به این بهداشت ایده ال دست پیدا کند

امیدوارم که از این عکس از این معتاد که بد تو حال خودش بود به لایه های دردناک جامعه برسیم که بایستی معتاد را هدایت کرد نه منزوی. عکس از اعتیاد، از معتاد، از حقیقت های یک جامعه، حقیقت های که بعضا تلخ هستند چندان راحت نیست باید دید باید حس کرد و همدردی

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger