Saturday, February 23, 2008

plant sprout جوانه گیاه
سلام
کم کم داره بهار از راه می رسه و طبعا هم من سعی می کنم عکسهای جالب و متنوعی رو از ورود به فصل بهار و عکسهای بهارانه و طبیعت زیبایی که در حال تغییر است بگذارم
این عکسها هم عکسهایی است از جوانه های یک گیاه زیبای اپارتمانی ( بعضی از سالها این گیاه گل های ریز و کوچک صورتی و قرمز می دهند) که تو خونه ام بود و دارم بهش حسابی می رسم و گفتم از این جوانه های زیبا از این نو متولدان قشنکگ لاز اینهایی که تازه به دنیا اومدند عکس بگیرم
عاشق طبیعت هستم عاشق

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger