Wednesday, February 27, 2008

social , one poor in tehran یک فقیر در تهراناین پیرمرد که در تصویر مشاهده می کنید در هوای سرد زمستانی ایستاده بود و فقط دستش را برای عابرین دراز کرده بود
عکسی از یک فقیر در تهران
عکسی از معضلات اجتماعی که من همیشه به این نوع از عکاسی علاقه دارم

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger