Thursday, May 22, 2008

fashion with Levis لیوایز

این تصاویر متعلق به یکی زا شهر های هند فکر کنم دهلی نو باشد که فروشگاه های بزرگ پوشاک دنیا مثل لیوایز و لاکوست ووو در این شهر نمایندگی دارند
این عکسها و سری عکسهایی از هند را دوستی برام گرفته بود و به من داده است

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger